Ano, nařízení GDPR se týká i Vaší firmy

Každá firma, pokud získává nebo jinak zpracovává osobní údaje fyzických osob, musí splnit rozsáhlé povinnosti uložené nařízením GDPR.

25. 5. 2018

Termín, od kterého musí každá firma plnit náročné podmínky pro zpracování a ochranu osobních údajů fyzických osob podle nařízení GDPR.

Jak se připravit na nový režim?

Využijte GDPR Modul, který Vám pomůže s efektivním řešením komplexních požadavků podle nařízení GDPR a usnadní správu osobních údajů ve Vaší firmě.

GDPR Modul
systém pro správu a řízení osobních údajů

Přináší ucelené řešení agendy správy osobních údajů podle GDPR, které snadno implementujete do své IT infrastruktury a provozních systémů. Vznikl ve spolupráci softwarového developera CreaSoft a advokátní kanceláře BBH s cílem pomoci firmám, jak při adaptaci na nový režim ochrany osobních údajů, tak při každodenní správě osobních údajů. GDPR Modul je také užitečný nástroj pro pověřence pro ochranu osobních údajů a zajišťování souladu (compliance) při zpracování osobních údajů.

Proč GDPR Modul?

  • účely a důvody zpracování je třeba evidovat na „jednom místě“ mimo primární systémy, protože jsou platné pro celou firmu
  • požadavky na ochranu a zpracování musí být nastaveny průřezově a jednotně v rámci celé firmy – nejsou vázané na jeden systém

GDPR Modul je unikátní software, který:

  • lze „navázat“ na libovolný provozní systém ve firmě
  • je vhodný pro firmy jakékoliv velikosti
  • vyhovuje všem požadavkům nařízení GDPR
  • umožňuje evidovat účely a důvody zpracování na jednom místě
  • zajišťuje kontrolu zpracování dat v souladu s nařízením GDPR